Αν ονειρευτείτε ότι βρέχεστε από βροχή, θυμό πολύ θα αισθανθείτε∙ ίσως και να ασθενή­σετε. Αν δείτε ότι σας καταβρέχει κάποιος, να έχετε υπόψη σας ότι κάποια ελπίδα σας θα δια­ψευστεί και θα απογοητευτείτε. Αν δείτε ότι εσείς καταβρέχετε άλλον, αυτός θα πληροφορηθεί ότι τρέφετε συμπάθεια προς το άτομό του∙ αν το πρό­σωπο αυτό βρίσκεται μακριά από τον τόπο στον οποίο μένετε, το όνειρο είναι σημάδι ότι αντιμε­τωπίζει κάποια σοβαρή ασθένεια και λυπάται διότι δε σας έχει κοντά του.