Αν δείτε στον ύπνο σας μια γλυκιά και ήσυχη καλοκαιρινή βραδιά, το όνειρο εκφράζει τη γαλήνη της ψυχής σας, ακόμη σημαίνει ότι θα σας τύχουν ευνοϊκές πε­ριστάσεις και θα έχετε επιτυχίες σε πολλούς το­μείς, κυρίως δε στον ερωτικό∙ γενικά, πρόκειται για ευχάριστο όνειρο. Μια εσπέρα χειμωνιάτικη, με άγριους ανέμους και βροχές και ψύχος, ση­μαίνει ψυχική τρικυμία. Αν ακούτε άσμα εσπερινό, το όνειρο σημαίνει ότι μια μακρινή ανάμνηση θα φέρει στην ψυχή σας απερίγραπτη μελαγχολία και λύπη. Τα όνειρα της εσπέρας, εκείνα που μας επι­σκέπτονται μόλις πέσουμε να κοιμηθούμε, δε μας βγαίνουν σύντομα, επίσης δε, σχεδόν πάντοτε, ση­μαίνουν λύπη, προκαλούν μελαγχολία, ζωντανεύ­ουν κάποια κρυφή ανάμνηση, και ένα παλιό αί­σθημα μπορεί να ξαναγεννηθεί στην καρδιά αυτού που τα βλέπει∙ ακόμη, αυτή την ώρα συνήθως έχουμε όνειρα που προαναγγέλλουν θάνατο ή κά­ποιον άλλο μεγάλο κίνδυνο.