Το όνειρο αυτό έχει πολλές ερμη­νείες. Έτσι, αν δείτε ότι έχετε δυνατά μπράτσα, μάθετε ότι ασθένεια σας απειλεί, την οποία πρέ­πει να καταπολεμήσετε για να σωθείτε – ακόμη, σημαίνει πλούτη που θα κερδίσετε – ίσως μάλιστα κάποια κληρονομιά σάς απαλλάξει από σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να σας οδηγήσουν ακόμη και στη φυλακή. Γυναίκα που θα ονειρευτεί ότι έχει ωραία μπράτσα θα δει το σύζυγό της να θησαυρίζει∙ αν είναι κόρη, το όνειρο σημαίνει ότι θα κάνει ωραίο και πλούσιο γάμο. Αν έχετε μπράτσα ισχνά και ασθενικά ή πληγωμένα, και κατέχετε σπουδαίο αξίωμα, είστε, ας πούμε, στρατιωτικός ή πολιτικός, σημαίνει ότι θα δείτε τους ανθρώπους σας να υφίστανται δεινά και να πεθαίνουν, είτε από αρρώστια είτε από κά­ποια άλλη αιτία∙ αν δεν κατέχετε κάποιο αξίωμα και δείτε αυτό το όνειρο, ας περιμένετε να ασθε­νήσει κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, κάτι που θα σας στενοχωρήσει ιδιαίτερα. Αν γυναίκα δει το όνειρο αυτό, χηρεία ή διαζύγιο να περι­μένει. Χέρια κομμένα στους βραχίονες προαναγγέλουν ασθένεια ή φυλάκιση∙ αν, όμως, δείτε ότι τα μπράτσα σας είναι τριχωτά, πλούτος και κέρδη μεγάλα σας περιμένουν. Γενικά, ο δεξιός βρα­χίονας συμβολίζει τους πλησιέστερους συγγενείς -σύζυγο, παιδιά ή γονείς-, ο δε αριστερός τους πλέον απομακρυσμένους και τους φίλους. Επο­μένως, αν όλα όσα είπαμε πιο πάνω ονειρεύεστε ότι σας συμβαίνουν στο δεξί σας βραχίονα, ση­μαίνει ότι αφορούν τους γονείς, τα παιδιά ή τους πλησιέστερους συγγενείς σας∙ αν τα ίδια συμ­βαίνουν στον αριστερό σας βραχίονα, αναφέρο­νται στους μακρινούς συγγενείς και στους φίλους. Κατ’ άλλους, ο δεξιός βραχίονας αναφέρεται στους άντρες συγγενείς και ο αριστερός στις γυ­ναίκες.