Αν δείτε στον ύπνο σας βούτυρο, το όνειρο σημαίνει ότι κάποιος ισχυρός και πλού­σιος άνθρωπος θα σας πάρει υπό την προστασία του∙ αν, όμως, δείτε ότι το τρώτε, θα έχετε οικο­γενειακές προστριβές και λογομαχίες για ασήμα­ντη αφορμή∙ αν δείτε ότι το χρησιμοποιείτε σε φαγητό, θα έχετε καλές ειδήσεις, γαλήνη και οι­κογενειακή ευημερία.