Αν δείτε στον ύπνο σας να μεταχειρίζεστε βούρτσα για να καθαρίσετε τα ενδύματα ή τα υποδήματά σας, επιτυχία να πε­ριμένετε στις επιχειρήσεις σας. Αν όμως τη χρη­σιμοποιείτε για να περιποιηθείτε το κεφάλι, το μουστάκι, τα γένια σας, γενικώς για τον καλλω­πισμό σας, το όνειρο σημαίνει ότι η επιτυχία σας θα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας σας και επι­βράβευση για την επιμονή σας.