Αν στον ύπνο σας δείτε το κοινοβούλιο απ’ έξω, σημαίνει ότι κάνετε μεγαλεπήβολα σχέ­δια. Αν δείτε ότι εισέρχεστε στο κοινοβούλιο, τα φιλόδοξα σχέδια που έχετε θα επιφέρουν την κα­ταστροφή της περιουσίας σας. Αν δείτε ότι είστε μέλος του κοινοβουλίου, κάποια σημαντική θέση θα καταλάβετε ή κάποια άλλη επιτυχία σπουδαία θα έχετε. Αν ονειρευτείτε ότι κάθεστε και συζη­τάτε στο κοινοβούλιο, αντιζηλίες θα δημιουργή­σετε, οι οποίες θα σας βλάψουν. Αν, όμως, γυναίκα δει ότι αποτελεί μέλος του κοινοβουλίου και συ­ζητά διάφορα θέματα, θα της τύχουν συμφορές εξαιτίας της αλαζονείας και της περηφάνιάς της.