Γενικά, το όνειρο σημαίνει φτώχια, αθλιότητα, χαμερπή συμπεριφορά και έλλειψη φιλότιμου. Αν, λοιπόν, δείτε ότι τα ρούχα σας ή τα παπούτσια σας είναι λασπωμένα, θα συμβεί κάτι δυσάρεστο που θα έχει αντίκτυπο στην υπόληψη σας· ο κόσμος θα σας κατηγορήσει, θα δοκιμάσετε στενοχώριες και θα έχετε υλικές ζημιές. Αν δείτε ότι σας πετούν λάσπη, φοβερή συκοφαντία θα εκτοξευτεί εναντίον σας· αν, όμως, δείτε ότι εσείς πετάτε λάσπη σε κάποιον άλλο, σημαίνει ότι εκεί­νος θα κατηγορηθεί από εσάς. Αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, να περιμένει πως κάποια παλιά της αμαρτία θα αποκαλυφθεί, λόγω δε αυτής της απο­κάλυψης, θα ντροπιαστεί. Για τις ανύπαντρες νέες, αυτό το όνειρο σημαίνει κακό συνοικέσιο, το οποίο πρέπει να αποφύγουν.