Όπως κι αν δείτε το όνειρο αυτό, αφορά τις ερωτικές υποθέσεις. Αν δείτε ότι πάσχει το βλέφαρό σας, ατυχής έρωτας σας περιμένει· αν το δείτε να είναι υγιές, έρωτα μεγάλο σημαίνει. Αν δείτε να σας αποσπούν τα βλέφαρα, θα σας εγκαταλείψει το πρόσωπο που αγαπάτε. Βλεφα­ρίδες μικρές και ωραίες σημαίνουν αγνό και πε­ριπαθή έρωτα.