Αν δείτε ότι τρώτε βλαστούς, το όνειρό σας είναι καλό. Σημαίνει καλή φήμη, η οποία θα σας εξασφαλίζει υπόληψη εκ μέρους της κοινω­νίας, ερμηνεία που αφορά όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές τάξεις: νέους και ηλικιωμένους, ανύ­παντρους και παντρεμένους.