Αν δείτε ότι αγοράζετε βιβλιο­θήκη, θα αναγκαστείτε να καταφύγετε στα δικα­στήρια για να πετύχετε την επίλυση της υπόθε­σής σας. Αν δείτε ότι κατασκευάζετε βιβλιοθήκη, η δίκη σας θα έχει αίσια κατάληξη. Αν δείτε τον εαυτό σας να τοποθετεί βιβλία στη βιβλιοθήκη, το όνειρο σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε τάξη στις υποθέσεις σας, διότι αλλιώς θα καταστραφείτε. Αν αυτός που θα δει το όνειρο είναι γυναίκα, θα κά­νει γάμο με άνθρωπο μορφωμένο και άξιο∙ αν εί­ναι ηλικιωμένος, σημαίνει ότι θα αποκτήσει μορ­φωμένο και αξιόλογο γαμπρό ή εγγονό. Κατ’ άλ­λους, όνειρο με βιβλιοθήκη σημαίνει και προσεχή ασθένεια.