Αν δείτε ότι είστε βιβλιοδέτης, κα­κούς δανειστές θα έχετε, οι οποίοι θα σας στε­νοχωρήσουν πολύ. Αν δείτε ότι μιλάτε με βιβλιο­δέτη, ήσυχο και φιλικό συμβιβασμό προς το συμ­φέρον σας θα πετύχετε για το χρέος σας. Αν όμως θυμώνετε και διαπληκτίζεστε μαζί του, πολύ άσχημα μπλέξατε. Γυναίκα που θα δει στον ύπνο της ότι μιλάει με βιβλιοδέτη θα δοκιμάσει τη φι­λαργυρία του άντρα της, κι αυτό θα τη δυσαρε­στήσει αφάνταστα.