Είναι καλό όνειρο, κυρίως ερωτικό σημάδι. Η βιολέτα είναι ερωτικό σύμβολο. Αν δείτε πως κρατάτε, πως μαζεύετε, πως σας προσφέρουν ή αν μυρίζετε βιολέτες, θα γνωρίσετε ο μελλοντικό σύντροφο της ζωή σας. θα έχετε μια πολύ ευτυχισμένη σχέση και όμορφη οικογενειακή ζωή. Όλα όμως αλλάζουν αν ονειρευτείτε πως οι βιολέτες είναι μαραμένες ή ξερές. Τότε θα απογοητευτείτε αρκετά. Η υγεία σας προμηνύεται καλή από το όνειρο σας. Στην εργασία σας η επαγγελματική σας πορεία είναι σταθερή. Έχει βέβαια προοπτικές εξέλιξης. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κόβετε και μυρίζετε βιολέτα, το όνειρο σημαίνει ότι θα δείτε να εκδηλώνονται προς το πρόσωπό σας καλά αι­σθήματα εκ μέρους όλων εκείνων που σας περι­στοιχίζουν ακόμη, το όνειρο αυτό σημαίνει αγνό­τητα της καρδιάς σας και αγαθότητα, εξαιτίας των οποίων μάλιστα κάποτε πέφτετε και θύμα. Αν δείτε απλώς βιολέτα, θα μάθετε ότι ένας καλός σας φίλος έχει μεγάλη τύχη. Αν δείτε ότι προσφέρετε σε κάποιον βιολέτα, κάποια καλή πρόταση θα του κάνετε για μια επωφελή εργασία∙ αν άλλος σας προσφέρει βιολέτα, σπουδαία εργασία θα σας προτείνει, από την οποία θα έχετε πολλά κέρδη. Βιολέτα ξερή αν δείτε στον ύπνο σας, σημαίνει ότι κάποια παλιά ανάμνηση, τρυφερή, θα έρθει στο νου σας και θα σας συγκινήσει.