Αν δείτε σε όνειρο ότι ανέρχεστε σε βήμα δικαστηρίου ή βουλευτηρίου για να μιλήσετε, αυτό είναι προάγγελος προόδου· μάλιστα, σας περιμέ­νουν εξαιρετικές τιμές. Αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, σημαίνει ότι χαρακτηρίζεται από ανυ­πακοή και επιδεικνύει χείριστη διαγωγή, εξαιτίας της οποίας διαρκώς θα συγκρούεται με τον άντρα της. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει ότι ανεβαίνει σε βήμα για να μιλήσει, θα ακούει συνεχώς ευχάρι­στα για την επίδοση των παιδιών του.