Αν δείτε στον ύπνο σας ότι βγάζετε κά­ποιον από το σπίτι σας, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι ψάχνετε να βρείτε αφορμή να φερθείτε πολύ σκληρά σε άνθρωπο γνωστό σας, αργότερα όμως θα μετανιώσετε γι’ αυτό. Αν δείτε ότι σας βγά­ζουν από το σπίτι σας, σημαίνει ότι θα πέσετε θύμα φοβερής και απίστευτης αχαριστίας εκ μέρους προσώπου το οποίο ευεργετήσατε. Αν δείτε ότι εσείς βγάζετε τα δόντια άλλου, θα τον περιφρο­νήσετε και θα τον λυπήσετε∙ αν, όμως, δείτε ότι άλ­λος βγάζει δικό σας δόντι, θα είστε εσείς που θα υποστείτε την περιφρόνηση και τον κατατρεγμό.