Αν δείτε στο όνειρό σας ότι μαζεύε­τε βελανίδια, σπαταλάτε χρήματα, η απόκτηση των οποίων σας στοίχισε κόπους και αγρύπνια, γι’ αυτό ακριβώς θα έπρεπε να τα υπολογίζετε πε­ρισσότερο. Αν δείτε ότι τρώτε βελανίδια, να χαί­ρεστε, γιατί επιτυχίες υλικές, μεγάλες και ανέλ­πιστες θα έχετε. Για τις γυναίκες που θα ονει­ρευτούν ότι τρώνε βελανίδια, το όνειρο είναι αμ­φίσημο: αφενός σημαίνει ότι έχουν επιτυχία στον έρωτα, από την άλλη όμως ότι δείχνουν περισ­σότερο απ’ όσο πρέπει ψυχρές· αυτό δεν είναι μόνο αμαρτία, αλλά και για τις ίδιες κάποτε μπο­ρεί να αποτελέσει πρόβλημα. Δέντρο βελανιδιάς στον κήπο σας ή θέα βελανιδιάς είναι σημάδι φτώ­χιας· και προμηνύει μεν μεγάλες υλικές ζημιές, όμως φέρει ως αντίδοτο ηθικής τάξης ωφέλειες, όπως εκτίμηση, κοινωνική αναγνώριση, γενικά δε υπόληψη και συμπάθεια.