Αν δείτε να πιάνετε βατράχια, θα δείξετε απροσεξία σε θέματα υγείας, τα οποία θα δημιουργήσουν προβλήματα στην οικογένεια σας.
Αν δείτε βατράχια πάνω στο γρασίδι, σημαίνει πως θα έχετε έναν ευχάριστο και με καλό χαρακτήρα φίλο απόλυτα έμπιστο και συνάμα καλό σύμβουλο. Όταν γυναίκα ονειρευτεί ένα μεγάλο βάτραχο, σημαίνει πως θα παντρευτεί έναν ευκατάστατο χήρο, με παιδιά από τον προηγούμενο γάμο. Αν δείτε βατράχια σε έλη θα έχετε φασαρίες που θα τις ξεπεράσετε χάρη στην ευγένεια και τη μεγαλοψυχία των άλλων. Αν ονειρευτείτε πως τρώτε βατράχια, θα πάρετε παροδικές χαρές και θα έχετε μικρό κέρδος από συναντήσεις με άλλους. Αν ακούσατε στ’ όνειρο σας βατράχια να κοάζουν, θα επισκεφθείτε φίλους σας, αλλά τελικά η επίσκεψη θα αποβεί άκαρπη. Αν ονειρευτείτε βάτραχο, σημαίνει ότι έχετε εχθρούς που σας κατατρέχουν και εν­νοούν με κάθε τρόπο να σας βλάψουν. Αν ακούτε βάτραχο να κοάζει, ας έχετε υπόψη σας ότι σας περιτριγυρίζουν κόλακες από τους οποίους πρέπει να απαλλαγείτε. Αν δείτε σε όνειρο ότι συλλαμ­βάνετε βάτραχο, σημαίνει ότι έχετε αποφύγει με­γάλη επίθεση που σχεδίαζαν εναντίον σας οι εχθροί σας. Αν στο όνειρό σας δείτε ότι σας δα­γκώνει βάτραχος, κάποιος άσπονδος εχθρός θα αναγκαστεί, λόγω των περιστάσεων, να γίνει φί­λος σας, και θα πράξει για το καλό σας∙ αν δείτε βάτραχο μεγάλο σαν άνθρωπο ή άνθρωπο με μορφή βατράχου, θα κατηγορηθείτε για ποταπή υπόθεση, από την κατηγορία δε αυτή θα σωθείτε ως εκ θαύματος∙ αν δείτε ότι τρώτε βάτραχο, αη­διαστικό θέαμα θα σας ταράξει. Αν κάποια γυ­ναίκα δει σε όνειρο ότι χαϊδεύει βάτραχο, θα λά­βει επιστολή με δυσάρεστες ειδήσεις και θα χύ­σει πολύ πικρά δάκρυα. Αν ένα ηλικιωμένο άτομο δει βάτραχο, και μάλιστα μέσα στο σπίτι του, θα ανησυχήσει από την είδηση της ασθένειας αγα­πητού προσώπου, κυρίως κάποιου από τα νεό­τερα μέλη της οικογένειας. Βάτραχοι πολλοί μαζί προμηνύουν φτώχια και δυσπραγία. Αν δείτε ότι οι βάτραχοι πετούν, ειδήσεις δυσάρεστες θα λά­βετε με τηλεγράφημα, θα αφορούν δε κυρίως τις εμπορικές και βιομηχανικές σας επιχειρήσεις.