Αν ονειρευτείτε ότι είστε βαθύ­φωνος, σημαίνει ότι διαθέτετε σταθερή και δυνατή θέληση, η οποία θα φέρει στη ζωή σας αγαθά απο­τελέσματα. Αν στο όνειρό σας ακούτε βαθύφωνο να ψάλλει, θα έχετε την προστασία κάποιου φί­λου σας· ακόμη, σημαίνει ότι σε κάποια φάση της ζωής σας θα επιδείξετε μεγάλη αποφασιστικότητα, κάτι που θα επικροτήσει η κοινωνία. Αν δείτε ότι είστε βαθύφωνος και τραγουδάτε σε θέατρο ή δί­νετε συναυλία ενώπιον μεγάλου κοινού, σημαίνει ότι σε κάποιες περιστάσεις επιβάλλεται να συ­γκεντρώσετε το θάρρος σας προκειμένου να αντι­μετωπίσετε δημόσια κάποια θέματα, γιατί, αν δει­λιάσετε, θα γίνετε γελοίος.