Το όνειρο αυτό ερμηνεύεται αντίθετα αν ονειρευτείτε πως βαθμολογείται άλλους να ξέρετε πως ο φθόνος για τους άλλους θα σας οδηγήσει στη μοναξιά. Η υγεία σας θα είναι καλή χωρίς προβλήματα ενώ στα εργασιακά σας αν είστε μαθητής ή φοιτητής και παίρνετε καλούς βαθμούς να περιμένετε αποτυχία. Αν δείτε καλούς βαθμούς θα επιτύχετε. Αν σας δίνουν προαγωγή και ανώτερο βαθμό θα συμβεί πραγματικά και θα κερδίσετε πολλά χρήματα. Αν είστε στρατιωτικός και δείτε ότι έχετε προαχθεί, καλά νέα θα μάθετε∙ ίσως, μάλι­στα, λάβετε και χρήματα. Αυτή η ερμηνεία ισχύει και για τους μαθητές, και γενικά για όσους περι­μένουν προαγωγή. Για τους πολιτικούς, όμως, και τους κληρικούς το όνειρο σημαίνει ότι άλλος, ισχυ­ρότερος αυτών, προσπαθεί να εμφανιστεί περισ­σότερο προικισμένος κι έτσι να πετύχει ο ίδιος την προαγωγή του σε κάποιο αξίωμα∙ καλό, λοιπόν, εί­ναι να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί διαφορετικά θα αποτύχουν. Αν ονειρευτείτε ότι ζητείται από σας να βαθμολογήσετε άλλους, σημαίνει ότι θα βρε­θείτε μπροστά σε δυσάρεστα επεισόδια, για να τα αποφύγετε δε θα πρέπει να δώσετε τόπο στην οργή. Για τις γυναίκες, το όνειρο είναι καλό” το ίδιο και για τα παιδιά.