Αν δείτε στον ύπνο σας βασίλισσα να μιλά μαζί σας, θα γίνετε αποδέκτης της τιμής και της υπόληψης του κόσμου· αν δείτε ότι η βα­σίλισσα σας βοηθάει, οι υποθέσεις σας θα λά­βουν άσχημη τροπή, γι’ αυτό θα καταφύγετε στη βοήθεια φίλων και γνωστών σας. Αν δείτε ότι ερω τοτροπείτε με βασίλισσα, οι προσωπικές σας σχέ­σεις δε βρίσκονται σε καλή φάση, η κατάληξή τους δε θα είναι πολύ άσχημη, κάτι που θα σας λυπή­σει πολύ. Αν κάποιος ηλικιωμένος δει στον ύπνο του βασίλισσα, θα δοκιμάσει την αχαριστία των παιδιών του και θα αναγκαστεί να προσφύγει σε φίλους για να ζητήσει τη βοήθεια τους.