Είναι πολύ καλό όνειρο ο βασιλικός στο όνειρο σας σημαίνει ευτυχισμένη σχέση και γρήγορο γάμο. Σημαίνει πολλές προτάσεις γάμου και αν δείτε πως τον μυρίζετε σημαίνει καινούρια γνωριμία που θα καταλήξει σε γάμο. Η υγεία σας είναι καλή χωρίς προβλήματα. Στην εργασία σας σημαίνει καλές προοπτικές στα οικονομικά σας και άνοδο επαγγελματική. Αν εμφανιστεί στα όνειρα σας το ωραίο και εύοσμο αυτό φυτό, παραπέμπει σχε­δόν πάντοτε σε γάμο και αρραβώνα· κατ’ άλλους, σημαίνει πίκρα. Αν, λοιπόν, δείτε ότι φυτεύετε βα­σιλικό, κάποιοι φίλοι θα σας γίνουν φορτικοί ζη­τώντας να τους κάνετε προξενιό, το οποίο τελικά θα στεφθεί από επιτυχία, και θα σας ευλογούν. Αν δείτε ότι μυρίζετε βασιλικό, θα πληροφορηθείτε τον αρραβώνα φίλου σας ή άλλου αγαπημένου προσώπου. Αν προσφέρετε σε κάποιον βασιλικό, θα του γίνει πρόταση γάμου, αν είναι ανύπαντρος· αν είναι παντρεμένος, η πρόταση θα γίνει σε κά­ποιο μέλος της οικογένειας του. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι σας προσφέρουν βασιλικό, θα σας γίνει πρόταση γάμου, αν είστε ελεύθερος· αν είστε παντρεμένος, η πρόταση θα γίνει σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας σας. Αν δείτε βασιλικό ξερό, η πρόταση γάμου θα βραδύνει. Αν, τέλος, δείτε ότι σχηματίζετε ανθοδέσμη με βασιλικό, πολ­λές προτάσεις γάμου θα έχετε συγχρόνως, σ’ εσάς δε εναπόκειται να αποφασίσετε.