Όνειρο με βαρόμετρο σημαίνει ότι, παρά τις σχολαστικές προφυλάξεις που λαμβά­νετε, δε λείπουν οι αιτίες που σας κάνουν να υποφέρετε. Επίσης, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι αλ­λάζετε γνώμη και ιδέες πάρα πολύ εύκολα, κάτι που, αντί να σας ωφελεί, σας βλάπτει.