Αν δείτε στο όνειρό σας να πί­νετε βαμβακέλαιο, κάποιος υποβλέπει τα συμφέ­ροντα σας, γι’ αυτό πρέπει να προσέχετε μήπως καταστραφείτε. Αν δείτε ότι με το βαμβακέλαιο μαγειρεύετε φαγητό που άλλοι πρόκειται να φάνε, είναι φανερό ότι τα δόλια μέσα που εσείς χρησι­μοποιείτε δε θα πετύχουν.