Δεν είναι καλό το όνειρο αν δείτε βάλτο ειδικά αν έχετε κολλήσει ή δε μπορείτε να περπατήσετε σημαίνει πως θα μπλέξετε άσχημα σε περιπέτειες που θα σας μαυρίσουν. Αν δείτε πως ξεφύγετε και βγαίνετε από το βάλτο τότε οι συνέπειες θα είναι μικρές και τα προβλήματα παροδικά. Στην υγεία σας προμηνύει αρρώστιες και πολλά προβλήματα υγείας. Προσέξτε πολύ γιατί κινδυνεύετε αν δε φροντίσετε ιδιαίτερα τον εαυτό σας. Στην εργασία σας θα αντιμετωπίστε πολλά οικονομικά προβλήματα. Αν δείτε πως γλυτώνετε τελικά από το βάλτο τα προβλήματα θα ξεπεραστούν αλλά οι συνέπειες θα σας ταλαιπωρήσουν. Όνειρο με βάλτους σημαίνει γενικά ατυ­χία, η οποία, όπως είναι φυσικό, ακυρώνει και όλους τους κόπους που κατά καιρούς έχετε κα­ταβάλει∙ γι’ αυτό επιβάλλεται να βρείτε την αιτία της συνεχιζόμενης αποτυχίας στη ζωή σας, προ­κειμένου να ανοίξετε το δρόμο της προόδου και της κοινωνικής καταξίωσης σας. Αν δείτε ότι βα­δίζετε μέσα σε βάλτους, θα σας βρει ασθένεια που θα σας κουράσει και θα σας εξαντλήσει∙ αν στο όνειρό σας δείτε ότι οι βάλτοι απλώνονται μπρο­στά σας και σας εμποδίζουν να προχωρήσετε, εί­ναι σημάδι ότι κάποιος συγγενής ή φίλος θα γί­νει εμπόδιο στην πρόοδό σας.