Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ετοιμάζετε μείγμα που ανακουφίζει τους πόνους, το λεγό­μενο βάλσαμο, σημαίνει ότι θα σας καταλάβει με­γάλη λύπη για την απώλεια αγαπητού σας προ­σώπου ή θα πληροφορηθείτε για το δυστύχημα φίλου σας. Αν δείτε ότι σας προσφέρουν βάλσαμο ή το χρησιμοποιείτε για να ανακουφιστείτε, ση­μαίνει ότι έχετε αποκτήσει καλή φήμη, χρέος σας δε είναι να μη διαψεύσετε όσους έχουν πιστέψει στο άτομο σας.