Αν δείτε στον ύπνο σας ότι το βαλά­ντιο είναι δικό σας και γεμάτο, κάποιος καλός φίλος θα σας βοηθήσει ενισχύοντας σας οικονο­μικά· αν δείτε ότι το βαλάντιο είναι άδειο, το όνειρο είναι σημάδι ότι έχετε χάσει την εμπιστο­σύνη και την αγάπη των ανωτέρων σας. Αν δείτε ότι κάποιος σας δίνει πορτοφόλι, είναι φανερό ότι θα αποκτήσετε ισχυρούς φίλους, οι οποίοι θα αναλάβουν την προστασία σας· αν όμως δείτε ότι κάποιος ζητάει το πορτοφόλι σας, ζημιές θα έχετε, ίσως δε σας τύχει και κάποια ασθένεια. Αν δείτε ότι βρήκατε στο δρόμο πορτοφόλι, για τους ασθε­νείς αυτό σημαίνει ότι θα ανακτήσουν την υγεία τους· για τους σοβαρά πάσχοντες, ότι θα διαφύ­γουν τον κίνδυνο· για τους ξενιτεμένους, επι­στροφή στην πατρίδα· για τους κατάδικους, χάρη ή απόδραση· για τους υγιείς, το όνειρο προαναγ­γέλλει την άφιξη επιστολής η οποία προ πολλού αναμενόταν για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι ο αγαπημένος τους σκέφτεται μόνο αυτές και καμία άλλη· αν το πορτοφόλι που βρήκατε είναι άδειο, προαναγγέλλεται η σταδιακή απομάκρυνση του αγαπημένου σας προσώπου, το οποίο θα αρ­χίσει να στρέφει αλλού την προσοχή του. Αν δείτε ότι κλέβουν το πορτοφόλι σας, να προσέχετε, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει εις βάρος σας φοβερή προσβολή, η οποία θα αμαυρώσει την τιμή και την υπόληψη σας. Αν δείτε ότι κλέβετε το πορ­τοφόλι φίλου σας, πολλές πίκρες θα τον κάνετε να δοκιμάσει, ενώ εκείνος τρέφει τις καλύτερες προθέσεις για το άτομο σας. Αν δείτε ότι κατα­σκευάζετε πορτοφόλια, σημαίνει ότι κακολογείτε ανθρώπους που θέλουν να σας ωφελήσουν και είστε αχάριστος· αν δείτε ότι μπαίνετε σε κατά­στημα για να αγοράσετε πορτοφόλι, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι στηρίζατε πολλές ελπίδες σε υπόθεση αμφισβητούμενη. Αν δείτε ότι θάβετε πορτοφόλι, να έχετε υπόψη σας ότι το μυστικό σας έχει κοινοποιηθεί.