Αν ο βακαλάος που έχετε δει στο όνειρό σας είναι φρέσκος, ανησυχία και απογοή­τευση θα δοκιμάσετε – αν δείτε βακαλάο παστό, θα συναντήσετε οικονομικές δυσκολίες, θα γίνει εις βάρος σας δίκη, ίσως δε απειληθείτε και από χρεο­κοπία – όλα αυτά, αν δείτε ότι τον αγοράζετε μόνο, χωρίς να τον τρώτε. Αν δείτε ότι τρώτε βακαλάο, θα γίνετε μάρτυρας οικογενειακών σκηνών, των οποίων αιτία θα είναι η δική σας συμπεριφορά, κυ­ρίως δε η αθυροστομία σας, εξαιτίας της οποίας πικραίνετε πολύ τους οικείους σας.