Ευχάριστη ατμόσφαιρα στο όνειρο σημαίνει καλή και στη πραγματικότητα αν ονειρευτείτε ότι είστε σε βαγόνι τρένου και ταξιδεύετε ευχάριστα και ομαλά προμηνύονται καλά στη σχέση σας προσέξτε μόνα εάν δείτε ότι το βαγόνι καταστρέφεται να καίγεται ή να εκτροχιάζεται γιατί τότε θα πικραθείτε το ίδιο ισχύει και για την υγεία σας  όλα θα είναι καλά εκτός και δείτε να τρέχει ανεξέλεγκτα ή ακυβέρνητα οπότε κινδυνεύετε. Στα επαγγελματικά σας προμηνύει καλή εξέλιξη στην εργασία και κέρδη μέγιστα αν όμως καταστρέφεται το βαγόνι θα είναι άσχημα για τις δουλείες σας. Αν δείτε στον ύπνο σας βαγόνι σιδη­ροδρόμου να τρέχει μόνο του, σημαίνει ότι θα λά­βετε επιστολή που περιμένετε, αν και έχει καθυ­στερήσει πολύ∙ δε θα είναι όμως για εσάς ιδιαί­τερης σημασίας, θα έχει σταλεί δε από πρόσωπο για το οποίο δεν ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα. Αν είστε σε βαγόνι και δείτε ότι το τρένο σταματά, σημαί­νει ότι θα έχετε μικρό κέρδος∙ αν το τρένο συνε­χίζει να κινείται, το κέρδος που θα έχετε θα εί­ναι σημαντικό. Αν δείτε σε όνειρο βαγόνι σιδη­ροδρόμου να καίγεται, μην ελπίζετε να λάβετε επι­στολή που περιμένετε, γιατί χάθηκε.