Είναι πολύ καλό σημάδι άμα δείτε βάγια, προμηνύουν ευχάριστες καταστάσεις και γρήγορα γάμος για τους αδέσμευτους. Η υγεία σας θα είναι καλή χωρίς προβλήματα και έρχονται ευχάριστες εξελίξεις στην εργασία σας, εκτός και να τα βάγια είναι ξερά οπότε προσέξτε τα οικονομικά σας. Αν δείτε στον ύπνο σας βάγια, αν μεν φαί­νονται ξερά, φτώχια και στενοχώριες μεγάλες θα δοκιμάσετε∙ αν όμως είναι χλωρά, οι στενοχώ­ριες αυτές θα είναι περαστικές. Αν δείτε ότι με τα βάγια φτιάχνετε στεφάνι ή σταυρό, όπως συ­νηθίζεται, το όνειρο σημαίνει ότι διαθέτετε υπο­μονή μεγάλη, και τελικά θα αντιμετωπίσετε με επι­τυχία τις περιστάσεις και θα νικήσετε. Αν δείτε ότι στέφετε κάποιον με βάγια, μάθετε ότι εξαιτίας σας ο άνθρωπος αυτός θα πάθει ζημιές μεγάλες και θα χάσει πολλά χρήματα. Αν, πάλι, δείτε ότι τα βά­για κοσμούν το σπίτι σας, το όνειρο αυτό σημαί­νει ότι θα περάσετε μεν φτώχια, η οποία όμως δε θα συνοδεύεται από άλλες στενοχώριες.