Αν δείτε στον ύπνο σας βαφέα να ερ­γάζεται, το όνειρο σημαίνει ότι οι πληροφορίες που ζητήσατε, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ση­μασία για εσάς επειδή αφορούν πρόσωπο με το οποίο σκέφτεστε να συνάψετε γάμο, θα σας δο­θούν, δε θα σας παρουσιάσουν όμως τα πράγ­ματα όπως πραγματικά είναι. Αν δείτε ότι είστε εσείς ο ίδιος βαφέας, το όνειρο σημαίνει ότι θα δο­κιμάσετε μεγάλη χαρά για κάποιο συμβάν, από το οποίο όμως δε θα προκύψει για εσάς κανένα όφελος. Αν δείτε ότι βάφετε υφάσματα στο σπίτι χωρίς να είστε βαφέας, στενοχώριες οικονομικές θα δοκιμάσετε και θα υποβληθείτε σε πολλές στε­ρήσεις. Αν δείτε ότι βάφετε τους τοίχους του σπι­τιού σας, περιπλοκές θα έχετε με τον οικοδεσπότη ή τους γείτονες σας∙ αν βάφετε το πρόσωπό σας, το όνειρο σημαίνει ότι άδικα προσπαθείτε να δεί­χνετε νέοι.