Πάντοτε δυσάρεστο και ενοχλητικό εί­ναι το όνειρο αυτό. Έτσι, για μεν τους υγιείς ση­μαίνει κάποια δυσάρεστη αλλά όχι επικίνδυνη ασθένεια, για όσους όμως βρίσκονται σε ανάρ­ρωση είναι σημάδι ότι θα υποτροπιάσουν και θα υποφέρουν για τους στρατιωτικούς και τους πο­λιτικούς σημαίνει ότι θα υποστούν την ενοχλητική πολυλογία κάποιου αναιδούς ανθρώπου.