Το όνειρο αυτό σημαί­νει σχεδόν πάντοτε καταχρήσεις, κλοπές, κατα­δολίευση συμφερόντων και άλλα συναφή. Κι αν μεν δείτε ότι έχετε την τσίχλα στο σπίτι σας, και μάλιστα μέσα σε κλουβί, κάποιος από τους δικούς σας ανθρώπους σάς δολιεύεται και καταχράται της εμπιστοσύνης σας και της αγαθής σας προαίρεσης. Αν δείτε ότι την πιάνετε, σημαίνει ότι κατά τύχη θα ανακαλύψετε ότι άνθρωπος τον οποίο περι­βάλλατε με εμπιστοσύνη αποδεικνύεται κλέφτης. Αν δείτε την τσίχλα στο δάσος ή πάνω σε δέντρο, σημαίνει ότι οι καταχρήσεις σας άρχισαν να απο­καλύπτονται, καλά θα κάνετε δε να τις σταματή­σετε πριν σας οδηγήσουν στο δικαστήριο.