Το τσακάλι στον ύπνο σας σημαίνει πονηρό εχθρό. Φυλαχτείτε και μην αποκαλύπτετε σε πολλούς τα μυστικά σας. Υπάρχει γύρω σας κάποιος ύπουλος εχθρός που παραμονεύει να σας βλάψει. Τα ουρλιαχτά του τσακαλιού σημαίνουν πως θα αντιμετωπίσετε οικογενειακές φασαρίες και καυγάδες εξαιτίας του. Προσέξτε πολύ την υγεία σας και κυρίως την ψυχική. Στο εργασιακό σας περιβάλλον, παραμονεύουν άνθρωποι φιλόδοξοι να αναρριχηθούν εις βάρος σας. Μην εμπιστεύεστε εύκολα αυτούς που νομίζετε πως είναι φίλοι σας, γιατί είναι κάποιοι που προσποιούνται. Αν το δείτε στον ύπνο σας να τρέχει, το όνειρο σημαίνει ότι θα επιδειχθεί πονηρία εκ μέρους σας, ανώφελη όμως, η οποία και θα κα­ταδεικνύει μόνο την κακία σας.

Αν δείτε ότι το κα­ταδιώκετε, θα αποκαλύψετε την κακοήθεια των εχθρών σας και θα τη χτυπήσετε κατακέφαλα. Αν ονειρευτείτε ότι συλλαμβάνετε τσακάλι, πονηρή γυναίκα θα εγκαταλείψετε κι έτσι θα σωθείτε από την καταστροφή που αυτή σας προετοίμαζε. Πολλά τσακάλια μαζί σημαίνουν ότι οι εχθροί σας συ­νεννοούνται μεταξύ τους και ότι θα σας βλάψουν αν μάλιστα έρχονται εναντίον σας, σημαίνει ότι οι εχθροί σας προσπαθούν να κρυφτούν, και μά­λιστα σας κάνουν το φίλο, από την ευφυΐα σας δε εξαρτάται να τους αποκαλύψετε. Αν ακούτε φω­νές τσακαλιού από μακριά, χωρίς να το βλέπετε, συκοφαντίες και σπερμολογίες θα ακούσετε εις βάρος σας, κάτι που είναι φυσικό να προκαλέσει την αγανάκτηση σας.