Μικρά και ασήμαντα κέρδη, τα οποία όμως θα πετύχετε με κόπους πολ­λούς και υπεράνθρωπους, σημαίνει αυτό το όνειρο. Αν δείτε ότι μόνος σας κατασκευάζετε τρύπα, για μεν τους ανύπαντρους σημαίνει γάμο, για δε τους παντρεμένους διαζύγιο, κάποτε δε και θάνατο στε­νού συγγενικού προσώπου.

Βλέπε και Οπή