Η ερμηνεία του ονείρου εξαρτάται από το είδος του φαγητού το οποίο τρώτε. Έτσι, αν στο όνειρό σας δείτε ότι τρώτε ψωμί, σημαίνει ότι θα ζήσετε χρόνια πολλά, ιδίως αν αυτός που το βλέ­πει είναι γέρος -αν τρώτε κρέας, θα αρρωστή­σετε- αν τρώτε φρούτα, θα έχετε κέρδη και απο­λαύσεις υλικές∙ αν τρώτε φαγητά διάφορα και πλούσια, ασθένεια σας απειλεί, και μάλιστα σο­βαρή∙ αν τρώτε αλμυρά και φτηνά φαγητά, ζημιές και ατυχήματα ας περιμένετε.