Αν δείτε στον ύπνο σας ότι τρέμετε από φόβο, κάτι πολύ δυσάρεστο θα σας συμβεί, το οποίο μάλιστα αφορά την υπόληψη της οικογέ­νειάς σας∙ αν όμως δείτε ότι τρέμετε εξαιτίας ασθένειας ή για κάποιον παρόμοιο λόγο, θα λά­βετε καλή είδηση.