Το όνειρο αυτό γενικά σημαίνει χαρά, κέρδη και απολαύσεις ηθικές και υλικές. Αν δείτε ότι τρέχετε με ορμή, θα σας τύχει καλό που δεν πε­ριμένατε∙ ακόμη, το όνειρο είναι προμήνυμα ότι θα υπερισχύσετε του εχθρού σας∙ αν δείτε ότι τρέ­χετε γυμνός, είναι σημάδι ότι οι συγγενείς σας χρησιμοποιούν δόλο στις σχέσεις τους μαζί σας∙ αν δείτε άλλους να τρέχουν, το όνειρο σημαίνει ατα­ξία και διχόνοια∙ αν δείτε να τρέχει κάποια γυ­ναίκα μεγάλη, την περιμένει δημόσια διαπό­μπευση.