Αν δείτε στον ύπνο σας απλώς τράγο, ση­μαίνει ότι στις πράξεις σας δεν έχετε την απαιτούμενη σταθερότητα και θα εξακολουθήσετε να είστε άτυχος και αξιοθρήνητος· αν οι τράγοι είναι πολλοί, και μάλιστα σας επιτίθενται, μεγάλα εμπόδια θα συναντήσετε στην εργασία σας.