Αν δείτε στον ύπνο σας ότι χρωστάτε και πληρώνετε τον τόκο, σημαίνει ότι στις μεγάλες στε­νοχώριες που δοκιμάζετε θα βρείτε κάποια προ­σωρινή ανακούφιση, η οποία όμως δε θα διαρκέ­σει εσαεί∙ αν δείτε ότι κάποιος άλλος πληρώνει αυτό τον τόκο, η συγκεκριμένη ερμηνεία αφορά εκείνον. Γενικά, το όνειρο σημαίνει την ταπείνωση και τον εξευτελισμό αυτού που θα το δει, κάτι που θα υποστεί προκειμένου να κερδίσει χρημα­τικό ποσό, το οποίο όμως, ούτως ή άλλως, δε θα εί­ναι ικανό να τον βοηθήσει ουσιαστικά.