Αν δείτε στον ύπνο σας ότι σας βρίζουν λέγοντας πως είστε κνώδαλο, θα ακούσετε επαίνους για την ευ­φυΐα σας και την ενεργητικότητά σας. Αν εσείς βρίζετε κάποιον άλλο με τον ίδιο τρόπο, σημαί­νει ότι θα δώσετε δείγματα της μεγάλης σας ικα­νότητας και ευφυΐας, προσόντα που θα σας ωφελήσουν. Αν ακούτε δύο άλλους να βρίζονται με­ταξύ τους και να χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή, θα ακούσετε να σας γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για συμμετοχή σας σε επικερδή επιχεί­ρηση.