Αν δείτε σε όνειρο τείχος ψηλό και δυσκολοπρόσιτο, σημαίνει ασφάλεια και ειρήνη ερ­γασιακή και οικονομική άνεση και ευτυχία∙ αν το τείχος είναι χαμηλό και ευάλωτο, σημαίνει ότι δεν κάνετε τις εργασίες σας όπως πρέπει και θα τι­μωρηθείτε γι’ αυτό με διάφορες αναποδιές και ατυχήματα που θα σας συμβούν. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εσείς ο ίδιος χτίζετε τείχη πόλης, το όνειρο σημαίνει ότι δίκαια η πατρίδα σας περι­μένει από σας, γιατί πρόθυμα θα προσφέρετε τα πάντα και θα κάνετε θυσίες, εφόσον σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.

Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει ότι η καλή τους καρδιά θα εκτιμηθεί δεόντως και θα τους συμβεί κάτι το οποίο θα είναι προς ευ­τυχία τους. Αν όμως δείτε να γκρεμίζονται τα τείχη της πόλης στην οποία μένετε, κακό μεγάλο θα συμ­βεί στον τόπο και, όπως είναι φυσικό, θα αντα­νακλά και σ’ εσάς. Επομένως, εφόσον αυτός που θα δει το όνειρο κατέχει μεγάλο πολιτικό αξίωμα, ας φροντίσει να μη συμβεί το δυσάρεστο τούτο γεγονός. Τείχη πόλης που πέφτουν μόνα τους ση­μαίνουν επιδημία.