Αν δείτε στον ύπνο σας πύλη πόλης, ση­μαίνει ότι κάνετε τις εργασίες σας όπως πρέπει, οι οποίες γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και θα ευοδω­θούν επομένως, θα προσκομίσετε κέρδη. Αν δείτε πόρτα σπιτιού, φανταχτερή και καλά κατασκευα­σμένη, οικογενειακή ευτυχία θα έχετε, με πλούτη και απολαύσεις. Αν η πόρτα που θα δείτε στο όνειρο είναι ταπεινή και χοντροειδώς κατασκευα­σμένη, θα έχετε μεν οικογενειακή ευτυχία, με βά­σανα όμως και στερήσεις. Αν δείτε πόρτα φυλα­κής απ’ έξω, να προσμένετε καταδίκη· αν τη δείτε από μέσα, τότε να προσμένετε ότι θα επιβληθεί με­γάλη ποινή η οποία θα σας στερήσει την ελευθε­ρία σας για πολύ χρόνο. Πόρτα θαλάμου ή δω­ματίου σημαίνει ότι η σύζυγος είναι πιστή και αφο­σιωμένη σ’αυτόν που βλέπει το όνειρο.

Αν ονει­ρευτείτε την πόρτα κήπου, θα απολαύσετε ευτυχία ερωτική, προσωρινή όμως, διότι το πρόσωπο που θα αγαπήσετε θα είναι ανάξιο της αγάπης σας και θα σας εγκαταλείψει. Αν ονειρευτείτε ότι ανοί­γετε νέα πόρτα στο σπίτι σας, αφθονία αγαθών και ευπορία σημαίνει· αν δείτε ότι υπάρχει παλιά πόρτα, σταθερότητα δείχνετε στις υποθέσεις σας και, γενικά, στη διαχείριση του σπιτιού σας. Πόρτα ξεχαρβαλωμένη, έτοιμη να πέσει, σημαίνει ότι θα υποστείτε μεγάλη ζημιά· αν δείτε ότι η πόρτα σας καίγεται ή γκρεμίζεται, θα σας τύχουν συμφορές αν δείτε ότι εσείς τη ρίχνετε, η διαγωγή σας θα έχει κακά επακόλουθα. Όνειρο με δύο πόρτες, η μία δίπλα στην άλλη, σημαίνει καλή έκβαση της υπόθεσής σας. Πόρτα εκκλησίας σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσετε τη ζωή σας καλύτερα. Πόρτα στά­βλου σημαίνει ευπορία, αλλά και περιττά έξοδα. Πόρτα μεγάλη που οδηγεί σε αυλή σημαίνει ότι δείχνετε αδικαιολόγητη αδιαφορία για τις εργα­σίες σας, το αποτέλεσμα θα είναι να τις χάσετε όλες.