Αν στο όνειρό σας δείτε άνθρωπο θυμωμένο, σημαίνει ότι θα εισπράττετε πάντοτε αγάπη και φιλία∙ ακόμη, σημαίνει καλές εκ μέρους αυτού του προσώπου οι προθέσεις προς το άτομό σας, από τις οποίες θα κερδίσετε υλικά και ηθικά.