Αν ονειρευτείτε ότι βλέπετε θρόνο χρυσοστόλιστο και βασιλικό, ση­μαίνει ότι φιλοδοξείτε να φτάσετε πράγματα που δε θα κατορθώσετε. Αν δείτε ότι ανεβαίνετε στο θρόνο, τιμές και πλούτη θα αποκτήσετε, καθώς θα έχετε και την υπόληψη των φίλων σας και των γνωστών σας. Αν δείτε ότι κατεβαίνετε από το θρόνο, καταστροφές οικονομικές, πίκρες και με­γάλες ηθικές λύπες το όνειρο αυτό για σας προαναγγέλλει. Θρόνος μαρμάρινος σημαίνει τιμή και δόξα για τους γέροντες· θρόνος μαύρος σημαίνει προσεχές πένθος σ’ αυτόν που θα δει το όνειρο. Γενικά, το όνειρο αυτό για μια ανύπαντρη γυναίκα σημαίνει καλή παντρειά με άνθρωπο όχι πλού­σιο, ωραίο όμως και αγαπητό σε όλους. Αν στο θρόνο κάθεται γυναίκα, και αυτή που βλέπει το όνειρο είναι πάλι γυναίκα, σημαίνει ότι κάποια άλλη άρπαξε την καρδιά του εραστή της, οπότε η ίδια πρέπει να διπλασιάσει την τρυφερότητα της, για να μη τον χάσει.