Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ακούτε να γίνεται τριγύρω σας θόρυβος χωρίς να γνω­ρίζετε από πού έρχεται, το όνειρο σημαίνει ότι ο κόσμος διαδίδει εις βάρος σας άσχημα πράγ­ματα χωρίς να έχει δίκιο, διότι η διαγωγή σας είναι τέλεια, συνεχώς δε γίνεστε αντικείμενο πα­ρεξηγήσεων. Αν ο θόρυβος προέρχεται από σι­δερικό, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποστείτε δι­καστική καταδίωξη∙ αν ο θόρυβος παράγεται από κίνηση μηχανών, θα ακούσετε κάποια δυσάρε­στη είδηση∙ αν προέρχεται από κίνηση πολλών αν­θρώπων, συνοδεύεται δε από φωνές, θα σας γί­νει τιμή μεγάλη εκ μέρους του λαού και δη των συ­μπολιτών σας. Αν ο θόρυβος σταματήσει ξαφνικά, πριν προφτάσετε να καταλάβετε την πηγή προέ­λευσης του, θα ακούσετε κάτι σχετικά με την πα­λιά σας αγάπη και θα σας προκαλέσει συγκίνηση η ανάμνηση της. Θόρυβος που προέρχεται από ποδοβολητό αλόγων σημαίνει γρήγορο ταξίδι∙ αν προέρχεται από πλοίο έτοιμο να αναχωρήσει, ση­μαίνει ότι θα αναβληθούν επ’ αόριστον και πάλι οι υποθέσεις σας.