Αν δείτε στον ύπνο σας ότι δεν αντι­μετωπίζετε κανένα πρόβλημα υγείας στο θώρακα, καλοί και ισχυροί προστάτες ενδιαφέρονται για εσάς, και θα σας ωφελήσουν σημαντικά. Αν ονει­ρευτείτε ότι έχετε θώρακα δασύ, πολλές φροντί­δες και βάσανα θα έχετε, καλό δε είναι να προ­σπαθήσετε να μετριάσετε τις αιτίες που τα προ­καλούν, επιδεικνύοντας κοσμιότερη διαγωγή.