Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ανακα­λύπτετε θησαυρό, για μεν τους ανύπαντρους ση­μαίνει ότι θα συναντήσουν μια εξαιρετική και σπά­νιας ομορφιάς και ήθους γυναίκα, την οποία και θα παντρευτούν για τους παντρεμένους, το όνειρο σημαίνει ότι η καλή διαγωγή της συζύγου τους αποτελεί για το σπίτι τους εχέγγυο ζηλευτής ευ­τυχίας. Αν στο όνειρο ακούσετε ότι θησαυρός κρύ­βεται κάτω από τα θεμέλια του σπιτιού σας, τρέ­φεστε με μάταιες ελπίδες, και καλά θα κάνετε να δώσετε πρακτικότερη τροπή στο πνεύμα σας. Αν δείτε πως σας διηγούνται ότι κάπου είναι κρυμ­μένος θησαυρός και κατευθύνεστε να τον ανακα­λύψετε, θα αποκτήσετε απρόσμενα κέρδη από ξαφνική κληρονομιά ή από λαχείο. Κόρη που θα δει ότι ανακαλύπτει θησαυρό, θα παντρευτεί καλό και άξιο σύζυγο ο οποίος θα την καταστήσει ευ­τυχή. Γυναίκα παντρεμένη που θα δει το όνειρο αυτό, θα γεννήσει παιδιά καλά και φιλότιμα, τα οποία θα της εξασφαλίσουν άνετα και έντιμα γη­ρατειά. Αυτός που θα ονειρευτεί ότι ανακαλύπτει θησαυρό, και μάλιστα αρχαία νομίσματα, θα κα­ταφύγει σε χρέη και θα υποστεί έπειτα την κατα­δίωξη των δανειστών του.