Αν ονειρευτείτε ότι υπάρχει θερ­μάστρα στο σπίτι σας, το όνειρο σημαίνει ότι κά­ποιος καλός συγγενής σάς προστατεύει. Αν δείτε να πηγαίνετε κοντά στη θερμάστρα για να ζε­σταθείτε, θα ζητήσετε την προστασία φίλου, και εκείνος θα σας την προσφέρει πρόθυμα. Αν δείτε ότι υπάρχει θερμάστρα σε δωμάτιο φτωχικό, να ξέρετε ότι τον άνθρωπο που κατοικεί σ’ εκείνο το δωμάτιο προστατεύει πρόσωπο ισχυρό, κάποιος που τον συμπαθεί ιδιαιτέρως. Αν δείτε θερμά­στρα να καίει μέσα στο καλοκαίρι, σημαίνει ότι είστε σπάταλος, αυτό δε το ελάττωμα θα σας κα­ταστρέψει. Αν μια γυναίκα δει να ζεσταίνεται μπροστά σε θερμάστρα, έχει καλό και εργατικό σύζυγο, ο οποίος δε θα την αφήσει ποτέ να στε­νοχωρηθεί. Θερμάστρα που ζεσταίνει ασθενή εί­ναι σημάδι ότι τον παρακολουθεί καλός γιατρός, ο οποίος και θα τον σώσει από την ασθένειά του∙ αν αυτό το όνειρο το δει γέρος, σημαίνει εξά­ντληση των δυνάμεων του. Θερμάστρα σβησμένη, όταν μάλιστα είναι χειμώνας, προαναγγέλλει με­γάλες οικονομικές δυσχέρειες και απώλεια χρη­μάτων.