Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κάνετε θερμά λουτρά, θα έχετε κάποια σπουδαία είδηση σχετικά με τις υποθέσεις σας. Κατά το μανιάτικο χειρόγραφο, ο άντρας που θα ονει­ρευτεί ότι κάνει θερμά λουτρά θα πέσει ένδοξα στη μάχη και θα τιμηθεί από τους απογόνους του∙ αυτό ισχύει κυρίως αν το όνειρο το δει στρατιώ­της. Γυναίκα που θα δει στον ύπνο της πως κά­νει θερμά λουτρά θα αποκτήσει κόρη· αν το όνειρο αυτό το δει ανύπαντρη, θα παντρευτεί κά­ποιον που της αρέσει.