Αν δείτε στον ύπνο σας ότι εσείς ο ίδιος θερίζετε αγρό φυτεμένο, επιτυχία απίστευτη θα στέψει τις δραστηριότητες και τις εργασίες σας, και κέρδη ανέλπιστα σας περιμένουν. Αν δείτε ότι θερίζετε ξένο χωράφι, σημαίνει ότι εποφθαλ­μιάτε την περιουσία του άλλου, και αυτό θα σας δημιουργήσει προβλήματα. Αν δείτε άλλους να θε­ρίζουν, σημαίνει ότι θα ευοδωθούν όλα τα σχέ­δια σας που σχετίζονται με επιχειρηματικές δρα­στηριότητες· ακόμη εκτός των υλικών ωφελειών θα έχετε και ηθικές. Αν στο όνειρο δείτε ότι γυναί­κες πολλές εργάζονται στο χωράφι σας, σημαίνει ότι αυτές απασχολούν και τη σκέψη σας, αυτή όμως η συνήθεια θα σας βλάψει.

Κόρη ανύπα­ντρη που θα δει ότι θερίζει θα κάνει καλό γάμο, ο δε σύζυγος της θα είναι καλός και φρόνιμος άν­θρωπος, ο οποίος θα την καταστήσει ζηλευτή νοι­κοκυρά. Ηλικιωμένοι που θα δουν ότι θερίζουν θα ακούσουν επαίνους για την ανατροφή που έδωσαν στα παιδιά τους. Αν ονειρευτείτε θεριστές οι οποίοι αντί να εργάζονται κάθονται νωθροί ή κοι­μούνται, αθλιότητα μεγάλη θα σας βρει, εξαιτίας της αμέλειας και της αναισθησίας σας. Αν δείτε ότι για οποιονδήποτε λόγο δεν κατορθώνετε να θε­ρίσετε, σημαίνει ότι συνήθως αναβάλλετε για άλλη μέρα εκείνο το οποίο πρέπει να κάνετε σήμερα, με αποτέλεσμα να βγαίνετε χαμένοι.