Ο θεός στο όνειρο σας είναι καθαρά συμβολικό στοιχείο. Αν δείτε πως σας μιλά ο Θεός ειδικά αν σας ευλογεί ή σας δωρίζει κάτι, είναι πάρα πολύ καλό. Να περιμένετε κάθε ευτυχία είστε ευνοούμενο άτομο. Εάν δείτε πως προσεύχεστε στο θεό, να προσέχετε πολύ. Σημαίνει πως θα μετανιώσετε για λάθη που έχετε κάνει η που θα κάνετε. Εάν ο θεός σας τιμωρεί στο όνειρο σας , θα πέσετε σε αμαρτίες και θα παρασυρθείτε από λάθη. Στην υγεία σας αν δείτε πως συναντάτε το Θεό , να προσέχετε την υγεία σας, τον εαυτό σας και τη διατροφή σας, σας κυνηγούν αποτυχίες.

Στην εργασία σας αν δείτε πως είστε εσείς Θεός θα καταστραφείτε οικονομικά και ψυχικά. Εάν δείτε το Θεό να σας μαλώνει, να περιμένετε κακές εξελίξεις στον επαγγελματικό σας. Αν δείτε το Θεό με  μορφή ανθρώπου είναι καλό σημάδι. Σημαίνει επιτυχία σε όλους τους τομείς. Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν δείτε το θεό στον ύπνο σας, το όνειρο είναι καλό. Αν σας πα­ρουσιάζεται προσηνής και μειλίχιος και προσβλέ­πει σε εσάς με γλυκύτητα, για μεν τους άντρες ση­μαίνει ότι θα επιδείξουν καρτερία και υπομονή προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, για δε τις γυναίκες παρηγοριά για τα ατυχήματα τους· για τις νέες, επαίνους για τη σεμνή και καλή δια­γωγή τους. Αν ονειρευτείτε ότι σας ευλογεί απλώ­νοντας πάνω σας τα χέρια του, θα έχετε την ευ­λογία του και θα επιδοκιμαστεί από την κοινωνία η καλή σας διαγωγή, συγχρόνως δε το έλεος και η θεία χάρη θα είναι πάνω από την οικογένειά σας.

Αν ακούτε μόνο τη φωνή του, σημαίνει ότι τα πολλά σας αμαρτήματα εξόργισαν πολύ το θεό, ο οποίος ζητά εξιλέωση. Αν δείτε εικόνα του θεού, θα έχετε ευχάριστες ειδήσεις και ευόδωση των σχεδίων σας· ακόμη, το όνειρο αυτό υπόσχεται καλό γάμο για τους ανύπαντρους, γενικά είναι σημάδι ελπίδας, χαράς και αγαλλίασης. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι συζητάτε με άλλον για το θεό, σημαίνει ότι πρέ­πει η πίστη σας να ριζώσει βαθύτερα, για να μην καταστραφείτε στο σιωπηρό αγώνα της επιβίω­σης. Αν προσεύχεστε στο θεό χωρίς να τον βλέπετε, το όνειρο σημαίνει ότι θα υπάρξει βελτίωση της υγείας του ασθενούς που έχετε στο σπίτι σας. Αν ο θεός εμφανίζεται ενώπιον σας οργισμένος, το όνειρο προβλέπει ότι θα επιδείξετε κακή διαγωγή, επομένως θα έχετε συμφορές και ατυχήματα. Αν δείτε ότι πετάτε προς το θεό, τιμές και αξιώματα θα λάβετε. Γυναίκα που θα δει το θεό κατά πρό­σωπο θα δεχτεί την ευλογία του· ασθενής που θα δει στον ύπνο του το θεό θα σηκωθεί από το κρε­βάτι. Για τους ηλικιωμένους, τέλος, το όνειρο ση­μαίνει ανώδυνο και ήσυχο θάνατο μέσα στο σπίτι τους, ανάμεσα στα παιδιά τους και στους στενούς συγγενείς τους.